732 427 427
PO - PÁ 9-18

Kariéra u FVE Energy

MONTÉR FVE

Náplní práce je instalace konstrukcí pro solární elektrárny, instalace solárních panelů v případě nutnosti pomocí plošiny nebo jeřábu. Práce ve výškách na střechách ve venkovním prostředí. Příplatek za řidičské oprávnění B + E. 

Nutný telefonický kontakt. 

Požadujeme zkušenost s montážemi na střechách (ideálně přímo FV panelů), práci na ŽL, časovou flexibilitu, slušné vystupování. Výhodou je současná montáž elektročásti FV systémů – není podmínkou.

Кар'єра в FVE Energy

МОНТЕР FVE
Змістом роботи є монтаж конструкцій для сонячних електростанцій, установка сонячних панелей, при необхідності за допомогою платформи або крана. 

Робота на висоті на дахах у відкритому середовищі. 

Доплата за водійські права В+Е. Потрібен контактний телефон. Нам потрібен досвід монтажу на даху (в ідеалі прямих фотоелектричних панелей), робота на ЖЛ, гнучкість часу, ввічлива поведінка. Перевагою є одночасне складання електричної частини фотоелектричних систем - це не умова.

Career at FVE Energy

FITTER FVE
The content of the work is the installation of structures for solar power plants, the installation of solar panels, if necessary, using a platform or crane. Working at heights on roofs in an outdoor environment. Surcharge for driving license B + E. 

Phone contact required. 

We require experience with rooftop installations (ideally direct PV panels), work on TRADE Licence, time flexibility, polite demeanor. The advantage is the simultaneous assembly of the electrical part of PV systems - it is not a condition.

Přejít do kontaktů ...